Grid Bot

Grid bot vám umožní vynaložit méně financí a zároveň dosáhnout zisku: stačí si pro začátek vybrat typ a investiční částku, bot bude kupovat při poklesu ceny a prodávat při jejím růstu.

Spustit bota
Grid Bot je k dispozici jak pro profesionály, tak pro začínající obchodníky
Intuitivní rozhraní vám umožní rychle spustit prvního bota
Vyberte si coin
a investiční částku
Nastavte rozpětí
, ve kterém bude váš bot fungovat
Upravte svou strategii
pro dosažení maximální efektivity
Podstatou aktivity bota je uspořádat grid objednávek v daném rozsahu, proto název - Grid (z anglického slova „Grid“ - mřížka)
Kroky k použití Grid Bota
Registrace
Připojit k burze
Zvolit režim bota
Spustit vybranou strategii
Nastavte svého prvního bota dvěma kliknutími
Jak funguje Grid bot v režimu „AI strategie “.
  • 1.Bot odhaduje coin volatilitu za posledních 7 dní a vytváří cenový kanál a cenové extrémy pro obchod;
  • 2.Grid bot rozděluje částku investovanou do botu mezi levou a pravou stranu vybraného páru a nastavuje limit buy a sell orders grid ve vybraném kanálu. Jakmile tedy cena dosáhne jedné z hodnot nad aktuální cenou, bot prodá a zbírá zisky. Cena klesá - nakupuje.
V manuálním režimu můžete nezávisle upravit cenové rozpětí, počet mřížek - gridů a vzdálenost mezi nimi. Umožňuje vám vylepšit vaši obchodní strategii, pokud máte adekvátní znalosti.